Om alla bara kunde förstå…

Det är inte helt lätt att få alla att dra åt samma håll. Visionen finns och byrån har skapat en snygg och dyr(!) Brand book men ändå verkar inte alla med på tåget. Att jobba med ett gemensamt varumärkeslöfte är kul och ett bra sätt för alla att bli delaktiga. ...