Jag har fått förtroendet att leda en helt ny kurs på Affärshögskolan: Konceptutveckling inom besöksnäringen.
Det är spännande att yrkesrollen nu skapas även för turistbranschen.
Fick följande fråga från en av eleverna: 
Vilka typer av arbete och vilka företag som man kan söka efter utbildningen?
Min egen reflektion är att konceptutveckling borde finnas på alla nivåer inom näringen:

  • På strategisk nivå, att kunna analysera, planera och kunskapsförmedla idéer och tankar bakom platsvarumärket. Att ge alla aktörer möjlighet att utveckla fler och bättre tjänster och produkter. 
  • På erbjudandenivån, utveckla det totala erbjudandet till besökare och samla leverantörer så paketering och möjlighet till bokning finns, hitta nya vägar till kunder. Entusiasmera leverantörer att bidra med fler och mer spännande upplägg. 
  • På leverantörsnivå, att förstå kunders behov, värderingar och utnyttja platsens förutsättningar för att skapa unika spännande produkter och tjänster.

Att vara konceptutvecklare blir alltså lite av att vara ”sin egen lyckas smed” hitta sin egen nisch/ genre och där skapa eller verka för oemotståndliga besöksnäringskoncept. 

Nödvändigt för Sveriges besöksnäring och definitivt något som branschen behöver:) Missförstå mig inte nu, branschen har många eldsjälar och entreprenörer och utbildningen bidrar med människor som har en förståelse för helheten. En förståelse för hela kedjan mellan stad och kund. 
Håller ni med?
Läs mer om utbildningen