Olika utbildningar inom besöksnäringen dyker upp efter att behovet har kartlagts i intervjuer med branschens entreprenörer.  Samtidigt presenterar Tillväxtverket undersökningen ”Företagens villkor och verklighet” som visar hinder som entreprenörer anser stå i vägen för sin utveckling. Ett av dem är att varje timme som läggs på F&U är en missad lönetimme. De aktiva företagen inom besöksnäringen anser sig inte hinna med eller klara av att lägga tid på den utbildning de efterfrågat.

Vad blir effekten? De som anmäler sig utbildningar är nya på arbetsmarknaden och kommer inom kort att söka arbete hos de som precis sagt att de inte har tillräckligt med resurser för att satsa på utveckling men ser just den som nödvändig. Väl på plats får de ”jobba operativt” istället för att bidra med sin kunskap. Samma företag nämner att det är svårt att hitta kompetent personal som ytterligare hinder för tillväxt.

Hur går det ihop?

Läs mer om undersökningen här