Det är inte helt lätt att få alla att dra åt samma håll. Visionen finns och byrån har skapat en snygg och dyr(!) Brand book men ändå verkar inte alla med på tåget.

Att jobba med ett gemensamt varumärkeslöfte är kul och ett bra sätt för alla att bli delaktiga. 

Tycker alla samma sak? Nä inte säkert men om ni har definierat vad företaget  är till för, till vem och varför så har ni en gemensam syn att bygga på. 

Se det som en affärsidé i flera dimensioner och ett sätt att ge ert varumärke en personlighet. 

Ett varumärkeslöfte kan se ut så här