Ställde precis en fråga via Twitter, FB och LinkedIn: Vilka program använder du när du utbildar på distans? Fick många svar och tips. Kan jag konkurrera med andra? Ja men viljan att dela med sig var större. Du konkurrerar nämligen inte om produkter och tjänster utan om din trovärdighet och ditt egna personliga tilltal. Jag gillar hur och varför du säger det, inte nödvändigtvis vad du säljer!

Gick en kurs där föreläsaren höll delar av metoder hemliga ”för det har jag kommit på och det vill jag inte dela…”  Skapade visserligen intresse men mest besvikelse. Om det nu var så lätt att härma, var ligger konkurrensen i så fall. Skulle inte personen istället vunnit på att pröva sina påståenden och vinna trovärdighet genom att dela sina erfarenheter?  Kanske t.om beundran.